Информация за логистичните услуги по река Дунав

Основната цел на центъра за популяризиране на транспортните услуги по река Дунав в България е да се създаде база от данни за развитието на вътрешно-водния транспорт. Този център ще изпълнява ролята на свързващо звено между обществените организации и частни компании в областта на речния транспорт и ще фокусира върху шест тематични блока, като:

- информация за навигационните условия;

- състояние на пристанищата в българския участък на река Дунав;

- информация за спедиторски компании, транспортни и логистични оператори;

- схеми на финансиране;

- възможни пазари за развитие на речния транспорт;

- популяризиране на логистичните услуги по Дунав.

Ролята на този център е да предоставя лесно достъпна, в полза на клиента и безплатна информация за заинтересованите страни и да функционира като контактен център на територията на България. Центърът ще организира работни срещи и научни конференции, където ще се представят последните научни постижения в областта на речния транспорт и ще работи в тясно сътрудничество с други центрове в останалите придунавски държави.

Български