Пристанища в българския участък на река Дунав

Българските пристанища, разположени по поречието на река Дунав са обединени в два пристанищни комплекса - "Пристанищен комплекс Русе" и "Пристанищен комплекс Лом". От съществена значение за извършване на товарни превози и логистични услуги с речен транспорт са пристанищата Русе, Видин, Лом, Свищов, Сомовит, Силистра и Белене.

Пристанище Русе

* Разположение: най-големият транспортен център в българския участък на река Дунав

* Площ: 920 000 м2

* Подходна инфраструктура: през територията му преминава транс-европейският транспортен коридор – Рейни-Дунав, както и „Пътят на коприната” и коридор TRACEKA. Обособен е в два терминала:

- Русе - Изток

* Обща площ - 825 533 м2

* Брой котвени стоянки - 14

* Пропускателна способност - 1 500 000 тона на година

* Подходна инфраструктура - съоръжено e със собствена железопътна линия с обща дължина 4700 м., а разстоянието до най-близкия републикански автомобилен път е 2 км.

* Товаро-разтоварни съоръжения - използват се универсални кранове (17 с капацитет 32 т); повдигачи (20 с капацитет 3-5 т и над 5 т) и пневматични устройства. Разполага с Ро-Ро терминал за обработване на леки и товарни автомобили

* Собственост - 100% публична държавна собственост.

- Русе - Запад

* Обща площ - 117 000 м2

* Брой котвени стоянки - 11

* Пропускателна способност - 500 000 тона на година

* Товаро-разтоварни съоръжения - 11 универсални крана с капацитет 3-5 т.

* Специализация - специализиран в обработването и складирането на насипни и генерални товари.

* Собственост - 100% публична държавна собственост

* Контакти: http://www.port-ruse-bg.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8

- Русе – Булмаркет

* Обща площ - 92 000 м2

* Брой котвени стоянки - 6

* Товаро-разтоварни съоръжения - складови площи (открити и закрити) с обща квадратура 67 900 м2, в т.ч. и помещения за складиране на пропан-бутан (LPG) с капацитет 2600 м3.

* Специализация - Терминалът е предназначен основно за обработване и съхранение на опасни товари (суров нефт и нефтопродукти).

* Собственост - стопанисва се от изцяло частното дружество „Булмаркет – ДМ” ООД.

* Контакти: http://www.bulmarket.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=454&lang=bg

Пристанище Лом

* Разположение: пристанището е разположено на приблизително 160 км. северно от София, на десния бряг на река Дунав.

* Площ: 299 380 м2

* Подходна инфраструктура: отворено за транзитни превози от Македония и Гърция, а изградената в близост железопътна мрежа съдейства за осъществяване на връзка с пристанище Солун, което е най-големият транспортен хъб на Средиземно море. Пристанище Лом е свързано с железопътната мрежа на страната чрез жп гара Лом. Тази връзка се осъществява посредством единична електрифицирана второстепенна жп отсечка от гара Брусарци към главната железопътна линия Видин – Мездра. По отношение на свързаността на пристанище Лом с пътната инфраструктура на страната, тя се осъществява с помощта на второкласния републикански път № 81 към София.

* Брой котвени стоянки - 13

* Пропускателна способност - кейова пропускателна способност 3 100 т/г и складова – 5 860 т/г

* Товаро-разтоварни съоръжения - 22 портални крана с капацитет от 20 т. и 10 т. и 6 универсални крана с капацитет 3-5 т. Пристанището разполага с открити и закрити складови площи с обща квадратура 121 014 м2, както и склад за съхранение на течни товари с общ обем от 188 м3.

* Специализация - специализиран в обработване и съхранение на насипни товари (руди и въглища); генерални товари; пакетирани, товари в течно състояние; контейнери, масови и обемни товари.

* Собственост - концесионирано от „Порт Инвест” ООД на принципа на публично-частно партньорство. Договорът е сключен за срок от 35 години.

* Контакти: http://www.portinvest.bg/contact.php

Пристанище Видин

* Разположение: на 785 км. на река Дунав и включва два терминала – Видин-Център, Видин-Юг и Видин-Север.

* Площ: 65 000 м2

* Подходна инфраструктура: има достъп до пътношосейната мрежа на страната, като разстоянието до най-близкия автомагистрален път е 150 км.

* Брой котвени стоянки - 9

* Товаро-разтоварни съоръжения -портални (3 с капацитет 20 т.) и универсални кранове (1 с капацитет 2 т. и повдигачи с капацитет 3-5 т.)

* Специализация - специализиран в приемането и обработването на насипни (въглища) и генерални товари.

* Собственост - терминал Видин–Юг е концесионирано от „СКМ Порт Видин” АД на принципа на публично-частно партньорство за срок от 35 години, а порт Видин-Север е концесионирано от Параходство "Българско речно плаване" АД за срок от 30 г.

Пристанище Свищов

* Разположение: на 554 км. от устието на река Дунав.

* Площ: 300 000 м2

* Подходна инфраструктура: осъществява връзка с вътрешността на страната посредством железопътни линии през гара Левски и пътношосейната мрежа на страната до Пловдив, Хасково, Велико Търново, София и Стара Загора.

* Брой котвени стоянки - 19

* Товаро-разтоварни съоръжения -11 портални крана с капацитет 20 т. и 4 повдигача с капацитет 3-5 т.

* Специализация - специализирано в обработването и съхранението на контейнери, които постъпват и се изпращат от и до Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия.

* Собственост - „Драгажен флот – Истър” АД въз основа на концесионен договор със срок на валидност 31 години.

Пристанище Сомовит

* Площ: 30 105 м2

* Брой котвени стоянки - 3

* Товаро-разтоварни съоръжения -11 портални крана с капацитет 20 т. и 4 повдигача с капацитет 3-5 т. Разполага с помещения (открити и закрити) за съхранение на съответните продукти с обща площ от 13 075 м2.

* Специализация - специализирано е в приемането, обработването и складирането на насипни и генерални товари (метали, зърно, целулоза, въглища).

* Собственост - отдадено на концесия на фирма „Октопод – С” ООД съгласно договор, за период от 25 години.

Пристанище Силистра

* Разположение: на 375 км от устието на река Дунав. То е едно от българските речни пристанища, което позволява приставането и обслужването на морско-речни кораби

* Площ: 16 320 м2

* Товаро-разтоварни съоръжения -претоварна техника с пропускателна способност 1800 т/12 ч при обработване на насипни товари и 400 т/12 ч при генерални товари. Терминалът разполага с тримодално съоръжение, с помощта на което е възможно директното претоварване на обработваемите товари на пътни превозни средства и железопътни вагони.

* Собственост - „Дунавски индустриален парк” АД въз основа на концесионен договор със срок на валидност 35 години.

Пристанище Белене

* Разположение: на 567 км. от устието на река Дунав. Кейовият фронт на терминала позволява приставане на морско-речни кораби за превоз на товари от Черно до Азовско и Северно море.

* Площ: 28 800 м2

* Подходна инфраструктура: Поради отсъствието на автомагистрали и първокласни пътища в региона на пристанище Белене е невъзможно осъществяването на интермодални превози на тежки и извънгабаритни товари към вътрешността на страната..

* Брой котвени стоянки - 2

* Товаро-разтоварни съоръжения -3 гентри крана с капацитет 480 т., 2 универсални крана с пропускателна способност 20 т. и повдигачи с капацитет 3-5 т. Товаро-разтоварните съоръжения са с режим на работа пет дни в седмицата и възможност за опериране при извънредни случаи, както и в почивни дни при поискване от потребителите.

* Специализация - Предназначението на терминала е за обработване на генерални, насипни, тежки и извънгабаритни товари, както и контейнери.

Български