Плавателни съдове

Видове плавателни съдове

Самоходни плавателни съдове

Те са оборудвани с двигател р товарно помещение. Класифицират се на такива за превоз на насипни товари, танкери, за превоз на контейнери и за Ро-Ро превози.

Източник: Via Donau

Конвои от плавателни съдове

Те се състоят от тласкач или влекач (моторизиран плавателен съд) и един или няколко лихтера, които са закрепени към тях.

Източник: Via Donau

dry_cargo

Плавателни съдове за превоз на насипни товари

Те се използват за транспортиране на широка номенклатура от товари, като дървесина, стомана, зърно и руди. Предимството на този вид плавателни съдове е, че могат да се използват за превоз на всякакъв вид товари, при което значително се намалява коефициентът на празния пробег. Обикновено тяхната товароподемност е между 1000 и 2000 тона и намират приложение при осъществяване на придружени превози по река Дунав.

Източник: Via Donau

Schiffstypen_2EN

Танкери

Танкерите се използват за превоз на товари в течно състояние, като горива и техните деривати (петрол, дизел), химически съединения (киселини, основи, бензен, метанол) или втечнен газ. Посочените видове товари се класифицират като опасни, в резултат на което плавателните средства трябва да разполагат с оборудване, което отговаря на Европейските стандарти за превоз на опасни товари (ADN). Средната товароподемност на танкерите е около 2000 тона. Съвременните танкери са оборудвани с двоен корпус с цел да се предотврати изтичане на товара в случай на инцидент.

Източник: Via Donau

Schiffstypen_3EN

Плавателни съдове за превоз на контейнери

Това са плавателни съдове, специално създадени за превоз на контейнери, като се използват за транспортни услуги предимно по река Рейн. За Дунавския регион е икономически ефективно да се използват конвои от плавателни съдове, състоящи се от четири лихтера. Максималната товароподемност на конвоя е до 576 TEU.

Източник: Via Donau

Schiffstypen_4EN

Плавателни съдове за Ро-Ро превози

Тези плавателни съдове са пригодени за превозване на товари, които на собствен ход могат да се натоварват и/или разтоварват в пристанищата. Чрез тях се превозват основно леки автомобили, масивни конструкции, селскостопанска техника, съчленени превозни средства, извънгабаритни товари. Транспортът на тези товари по река Дунав се осъществява със специално създадени за целта плавателни съдове, наречени катамарани.

Източник: Via Donau

Български