Информация за национално и международно финансиране

Големите инфраструктурни проекти в България, свързани с развитието на вътрешно-водния транспорт по река Дунав, се изпълняват чрез финансиране от Европейските фондове по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г." и Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." .

Български