About

Проектът “Danube Skills

Основна цел на проекта “Danube Skills” е да се повиши институционалния капацитет при корабоплаването по река Дунав, като се стимулират съвместните транснационални компетенции и умения в областта на образованието и развитието на обществените услуги. Като подцели на проекта са посочени необходимостта от ангажиране на държавните институции с обучението и сертифицирането на моряците съгласно приетите европейски стандарти, както и повишаване на пазарния дял на екологосъобразния вътрешноводен транспорт по река Дунав и превръщане на реката в one – stop – shop, където на потребителите могат да бъдат предложени множество услуги с комплексен характер.